Cymraeg

Erasmus+ yw rhaglen yr Undeb Ewropeaidd ar gyfer addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon. Mae’n rhedeg am saith mlynedd, o 2014 tan 2020, ac estynnir gwahoddiad i sefydliadau ymgeisio am gyllid bob blwyddyn er mwyn cyflawni gweithgareddau creadigol a gwerth chweil.

Nod Erasmus+ yw moderneiddio addysg, hyfforddiant a gwaith ieuenctid ar draws Ewrop. Mae’n agored i sefydliadau addysg, hyfforddiant, ieuenctid a chwaraeon ar draws pob sector dysgu gydol oes gan gynnwys addysg mewn ysgolion, addysg bellach ac uwch, addysg i oedolion a’r sector ieuenctid.

Mae Erasmus+ yn y DU yn dod dan awdurdod yr Adran Addysg (DfE). Rheolir y rhaglen ei hun yn y DU gan Asiantaeth Genedlaethol y DU, sef partneriaeth rhwng British Council ac Ecorys UK.

Taflenni

Os hoffech gael copïau Cymraeg o daflenni Erasmus+, cysylltwch â thîm Erasmus+ trwy e-bost.

Cysylltu â ni

Os hoffech unrhyw wybodaeth bellach am raglen Erasmus+, cysylltwch â British Council ar 029 2092 4312 (Cymraeg).